Tekningen är gjord av förskolebarn 6år/Kullaviksskolan

Här finns föreningens stadgar att läsa som PDF

"Fantasi är viktigare än kunskap"     Albert Einstein

Keep the Planet Alive, KEEP THE PLANET ALIVE, Keep the planet alive, Keep the Planet alive, Keep The planet alive, keep the planet alive, Keep the Planet Alive, KEEP THE PLANET ALIVE, Keep the planet alive, Keep the Planet alive, Keep The planet alive, keep the planet alive, Keep the Planet Alive, KEEP THE PLANET ALIVE, Keep the planet alive, Keep the Planet alive, Keep The planet alive, keep the planet alive, Keep the Planet Alive.