Unga gör redan stor skillnad i klimatomställningen!

 Ett stabilt klimat är förutsättningen för allt välmående på jorden. Därför är det vår viktigaste uppgift att stoppa klimatförändringarna och det är möjligt om vi engagerar oss tillsammans.

I december samlas världens ledare i Paris för att enas om ett klimatavtal som håller uppvärmningen under 2 grader. Eftersom det är ni unga och kommande generationer som påverkas allra mest av besluten har jag valt att ha ungdomsrepresentanter med i regeringsdelegationen dit. Sveriges mål i Paris är att visa globalt ledarskap genom att göra stora utsläppsminskningar på hemmaplan. Idag släpper vi svenskar ut 11 ton koldioxid per person och år men redan år 2050 behöver den siffran vara noll.

Därför behövs modiga politiska beslut som gör det lätt att leva klimatsmart i vardagen och dyrt att släppa ut. Det är hoppfullt att klimatet är frågan som engagerar allra flest unga och om du inte redan är engagerad i ett parti men sugen så hoppas jag att du snart tar steget! Jag ser också hur unga spelar en allt viktigare roll i omställningen till ett hållbart samhälle på fler sätt, inte minst när ni använder kompetenser ni ibland har ännu mer av än de äldre generationerna.

En av världens största klimatkampanjer 350.org startades av några collegestudenter som fått nog. Underskatta aldrig vad en liten grupp IT-kunniga ungdomar kan göra på raster och kvällar! Och ungas innovation kombinerat med djupa nördkunskaper i teknik och naturvetenskap leder till den ena fantastiska uppfinningen efter den andra. En av mina personliga favoriter är Mehrdad Mahdjoubi från Malmö som redan under studietiden uppfann en dusch som genom att rena och återvinna vattnet sparar makalösa 90 % av vattnet och 80 % av energin! Har du liknande idéer?

Eller är sport din grej? Till senaste klimattoppmötet i Köpenhamn kom 19-åriga Kim som cyklat dit från Australien! Han var för blyg för att tala inför stora folkmassor men bestämde sig för att använda sitt cykelintresse för att påverka. Han tog cykeln på båten till fastlandet och trampade genom Asien, runt Himalaya, genom Mellanöstern och Europa. När han kom fram till Köpenhamn hade han mötts av hundratals journalister längs vägen och fått ut sitt budskap till hundratusentals människor: ”Om jag kan cykla från Australien till Köpenhamn kan du cykla till jobbet!”

 Nu vill jag inte att era föräldrar ska tro att jag uppmuntrar er att cykla från Australien till Köpenhamn eller Paris men det är en fantastisk känsla att engagera sig för det man tycker är allra viktigast, att göra det på sitt sätt och tillsammans med vänner som ger en energi och kraft! Så vad skulle ditt sätt vara? Och engagemanget förändrar faktiskt världen – ett steg i taget – och tillsammans kan vi ta många steg i taget! Med samarbete och alla våra olika sätt kan vi gemensamt stoppa klimatförändringarna